Loma


Vaasan avh-kerhon tuettu hyvänmielen loma Lehmirannan lomakeskuksessa

Vaasan avh-kerhon  lomajakso23.-28.5.2022 on suunnattu aikuisille, loman hakuaika on 20.12.2021 – 20.2.2022.

Yleistä tuetuista lomista

Tuetun lomatoiminnan tarkoituksena on tarjota loma perheille ja aikuisille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia.
Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta. Loma on yleensä kestoltaan viisi vuorokautta, ohjelmallisia ja täysi- hoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomalta peritään omavastuuosuus 20 €/vrk eli yhteensä 100€/hlö.
Tuetut lomat järjestetään yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa Veikkauksen tuella ja ovat riippuvaisia jaettavasta rahasta. Nämä lomat ovat kaikkien Suomessa asuvien haettavissa. Hakijan ei tarvitse olla Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistyksen jäsen.

Lomakohde ja sen kotisivujen osoite: Lehmirannan lomakeskus, Salo https://lehmiranta.fi/

Lomalle ilmoittaudutaan kerhonvetäjälle Leena Haglundille puh 0452337454 tai vaasan.avhkerho@gmail.com.  Hakemuksia saatavissakerhonvetäjältä tai kerhon tilaisuuksissa.

Täytämme yhdessä hakemuksia  ti 11.1. 2022  klo 15  kerhon tiistaikokouksessa Pohjanmaan yhdistykset ry:n kahvilatilassa, Korsholmapuistikko 44.  Hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti hakuaikana.

(Mukaan tarvitaan nettotulo- ja menotiedot, tiedot veloista ja tieto koska on saanut viimeksi lomatukea).  Tuettu loma voidaan myöntää vain joka toinen vuosi.

Muistathan perustella hakemuksessasi lomatuen tarpeesi hyvin sekä kuvailla etenkin lomalle hakiessasi toimintakykyäsi: hakemuksesta tulee käydä ilmi käytössä olevat apuvälineet, mahdolliset toimintakyvyn rajoitteet ja se miksi haet lomalle. Hyvinvointilomat  valitsee lomalaiset perusteluiden perusteella. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen.

Lomalaisten on itse huolehdittava vapaa-ajan vakuutuksista. Lomalaisia ei ole järjestöjen taholta vakuutettu tapaturmien varalta.

Hyvänmielen loman tavoitteena ovat psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen, arjen hallinnan keinojen etsiminen, yksinäisyyden torjuminen sekä vertaistuen saaminen. Tavoitteena on, että lomailija aktivoituu oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen arjessa.

Matka tehdään tarvittaessa invabussilla, johon haemme avustusta. Bussikyydin hinta vahvistetaan myöhemmin.

Tule virkistäytymään tuetulle lomalle!  

Linkki lomajakson sähköiseen hakulomakkeeseen, joka on avoinna vain hakuaikana:
https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/